05.08.2013

2013-08-26 14:19:56 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Marka Płachty wlaściciela Firmy Natur - Vit  w zwiazku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie  udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłow do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie firmy Natur - Vit Marek Płachta w Bogucicach Pierwszych 37, 28-400 Pińczów

Zobacz również: