zawiadomienie

2013-08-12 11:12:10 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wydaną na rzecz Pana Wojciecha Wojtala zam.Michałów 157 decyzję o pozwoleniu na budowę budynku usługowego - warsztatu naprawy samochodów i lakiernictwa z urządzeniami budowlanymi w Michałowie na działkach nr ewid.1107/1 i 1107/2.

Zobacz również: