zawiadomienie

2013-08-01 13:09:12 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Pana Rafała Kwietnia i Pana Zbigniewa Kwietnia zam.Brzeście o wydanie pozwolenia na budowę stałe stacji paliw w Pińczowie przy ul.Nowowiejskiej 9obręb 3) na działkach nr ewid.17 i 95.

Zobacz również: