zawiadomienie

2013-07-17 11:40:07 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Pana Wojciecha Wojtala o wydanie pozwolenia na budowę budynku usługowego (warsztat naprawy samochodów osobowych i lakiernictwa z pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi i magazynowymi w Michałowie na działkach nr ewid.1107/1 i 1107/2

Zobacz również: