zawiadomienie

2013-07-05 12:06:44 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Novatek Polska Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na budowę hali napełniania butli z gazem wraz z magazynem w Woli Żydowskiej, na działce nr ewid. 343

Zobacz również: