INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

2013-06-25 12:31:19 Ogłoszenia o naborze

GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1/5 etatu W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIŃCZOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anita Głuszek – zamieszkała w Pińczowie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, staż pracy. Zarówno wyniki testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziły dobrą wiedzę i predyspozycje Pani Anity Głuszek do zatrudnienia na stanowisku Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. Pińczów, dnia 24.06.2013r.

Zobacz również: