18.01.2013

2013-02-07 09:40:14 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. zo.o w Pińczowie  w związku z wystapieniem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór, piętrzenie i odprowadzanie wody dla potrzeb zbiornika Zalew Pińczowski.

Zobacz również: