Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego

2013-01-29 14:20:51 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.) Informuje O wywieszeniu w dniach od 22 stycznia do 21 lutego 2013 r. wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Starosta Pińczowski Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.) Informuje O wywieszeniu w dniach od 22 stycznia do 21 lutego 2013 r. wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5 celem podania do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, I piętro, pokój nr 7.

Zobacz również: