20.12.2012

2012-12-20 12:35:12 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Firmy SINIAT Sp. z o o Zakład Produkcyjny Leszcze 28-400 Pińczów w zwiazku z wydaniem decyzji zatwierdzajacej  plan monitorowania wielkosci emisji na trzeci okres rozliczeniowy

Zobacz również: