19.11.2012

2012-12-20 11:56:46 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Wodociagów Pińczowskich Sp. z o o  z siedzibą w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 160, w zwiazku ze złozonym  wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w Skowronnie Dolnym

Zobacz również: