18.12.2012

2012-12-20 11:48:55 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Sasmorzadowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej w zwiazku z  wydaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w Grabach gmina Złota

Zobacz również: