09.11.2012

2012-12-20 11:36:43 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane ORLEN EKO S.z.o  ul.Chemików 7, Płock w związku z wnioskiem o ydanie pozwolenia wodnioprawnego na  odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych ze stacji paliw PKN ORLEN nr 4322 w Pinczowie do rowu otwartego (dz. 44/2)

Zobacz również: