07.08.2012

2012-12-20 11:32:11 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane T.D Williamson Polska Sp. zo.o  ul. Marywilska 34 Warszawa w zwiazku z  udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego na  pobór wody z koryta rzeki Nidy w km 49+500 w rejonie wsi Kowala gmina Pińczów  dla potrzeb przeprowadzenia badań technicznych gazociagu wysokiego ciśnienia relacji Pińczów Jędrzejów

Zobacz również: