06.12.2012

2012-12-20 11:12:30 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

 

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Samorzadowegpo Zakladu Gospodarki Komunalnej w Złotej w zwiazku z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków - wód popłucznych ze stacji wodociągowej w Stawiszycach Gmina Złota do ziemi - rowu przydroznego drogi wojewódzkiej

Zobacz również: