zawiadomienie

2012-12-07 14:48:09 Zawiadomienia

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono decyzję o udzieleniu Novatek Sp.z o.o. ul.Pilotów 2 31-462 Kraków pozwolenia na budowę dwóch kopcowanych zbiorników gazu o pojemności 200 m3 każdy, zbiornika wody p.poż. o pojemności 800 m3, budynku warsztatowego, wolnostojącego masztu antenowego, pomostów obsługowych ze stanowiskami rozładunku cystern kolejowych, 12 stanowisk autocystern z wagami samochodowymi i konstrukcją wsporczą instalacji zraszania, przebudowę i rozbudowę układu komunikacji wewnętrznej, uzbrojenia terenu i instalacji technologicznych na terenie terminalu przeładunkowego w Woli Żydowskiej na działkach nr ewid.343, 342/2, 341/2, 340/2, 339/2, 338/2, 459/2, 461/2, 501/2.

Zobacz również: