zawiadomienie

2012-12-04 09:12:10 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie", prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, został zamieszczony wniosek Pana Andrzeja Pasternaka, zam. Bogucice Pierwsze, Stara Wieś 44B o udzielenie pozwolenia na budowę warsztatu napraw samochodów osobowych z częścą mieszkalną, instalacjami wewnetrznymi oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystościc ciekłe w Bogucicach Pierwszych, na działkach nr ewid. 319/5 i 319/8.

Zobacz również: