18.09.2012

2012-10-23 13:44:33 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

 

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Firmy  Transportowo-sprzetowej HOS-BUD Stanisław Hosaniak w zwiazku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzadzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków zawierajacych substancje szczegolnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 18/1 przy ul. Zachodniej 2 w Pińczowie

Zobacz również: