Zawiadomienie

2012-10-19 10:17:47 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie została zamieszczona decyzja o udzieleniu Lasom Państwowym Nadleśnictwu Pińczów pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 12 w Leśnictwie Rudawa na działkach nr ewid.1315 w obrębie Złota i nr ewid.2264 na obrębie Chroberz.

Zobacz również: