Zawiadomienie

2012-10-19 10:13:21 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Novatek Polska Sp.z o.o. ul.Pilotów 2 31-462 Kraków o udzielenie pozwolenia na rozbudowę terminalu gazu płynnego w Woli Żydowskiej na działkach nr ewid.338/2, 339/2, 340/2, 341/2, 342/2, 343, 459/2, 461/2 i 501/2.

Zobacz również: