Zawiadomienie

2012-10-10 11:17:31 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pińczów o udzielenie pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 11 w Leśnictwie Rudawa na działkach nr ewid.2259 i 2264 na obrębie Chroberz

Zobacz również: