zawiadomienie

2012-09-27 11:00:25 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Novatek Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 2, o udzielenie pozwolenia na budowę budynku biurowo-socjalnego z instalacjami wewnetrznymi, zbiornikiem gazu płynnego, bezodpływowego zbiornika na nieczytsości ciekłe oraz 13 miejsc postojowych w Woli Żydowskiej, na działce nr ewid. 459/2, znajdującej się na terenie Terminalu Gazu Płynnego Gołuchów

Zobacz również: