INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENT W WYDZIALE FINANSOWYM W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE

2012-07-23 15:04:46 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Długosz – zamieszkała w Pińczowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, staż pracy. Zarówno wyniki testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziły dobrą wiedzę i predyspozycje Pani Justyny Długosz do zatrudnienia na stanowisku referenta w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Pińczów, dnia 19.07.2012r.

Zobacz również: