22.06.2012

2012-06-22 09:32:35 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

 

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Państwa Mai i Jarosława Polańskich w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym na  wykonanie urzadzenia wodnego- przepustu  w miejscowości Umianowice gmina Kije w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej  nr 0016T na działkę nr 516/2.

Zobacz również: