13.12.2011

2011-12-13 15:23:15 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Związku Międzygminnego Nidzica z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Zielonej 12 w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej dla potrzeb wodociuągu  zbiorowego z ujęcia w miejscowosci Dzierążnia gm. Działoszyce

Zobacz również: