12.12.2011

2011-12-13 15:19:35 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Samorzadowego Zakładu Gospoodarki Komunalnej w Złotej dotyczące wniosku o  pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej dla potrzeb wodociuągu  gminnego z ujęcia w miejscowosci złota gmina złota

Zobacz również: