12.12.2011

2011-12-13 15:13:48 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia sie że w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o srodowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo - zostaly zamieszczone dane  PKN Orlen S.A dotyczace wniosku o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemyslowych mogacych zawierać substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw orlen s.a w pińczowie nr 4322 do urzadzeń kanalizacyjnych będących wlasnościa wodociagów pinczowskich.

Zobacz również: