zawiadomienie

2011-11-15 10:05:13 Informacje o środowisku

ZAWIADAMIA SIĘ

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie została zamieszczona decyzja Starosty Pińczowskiego z dnia 14 listopada 2011 roku zezwalająca Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej w Pińczowie (etap II) wraz z przebudową istniejacej sieci uzbrojenia terenu oraz dróg przyległych.

Zobacz również: