29.06.2011

2011-07-07 14:48:29 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

Zawiadamia się, że w ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. starostwo umieszczono dane dotyczące wniosku  Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp zoo.  z siedziba w Kielcach przy ul. Loeffera 2 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie  gazociagiem sredniego cisnienia starorzecza rzeki nidy w miejscowosci Pińczów dz. nr 459

Zobacz również: