Wyniki konkursu na stanowisko Referent w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej

2011-06-22 14:29:28 Aktualności

Wyniki konkursu

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie poniżej przedstawia wyniki testu sprawdzającego w konkursie na stanowisko Referent w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej:

1. Grzegorz Nowak - 24 punkty /na 38/

2. Grzegorz Mitka - 22 punkty /na 38/

3. Sławomir Bąk - 17 punktów /na 38/

4. Adrian Adamski - 16 punktów /na 38/

Wyłoniono kandydaturę Pana Grzegorz Nowak, ponieważ uzyskał najwyższą ilość punktów, spełnił kryteria zarówno pod względem wykształcenia jak również wymagań koniecznych.

Zobacz również: