zawiadomienie

2011-05-05 11:25:22 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

zawiadamia się, że w "ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie została zamieszczona decyzja Starosty Pińczowskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku Nr AB-VI.6740.65.2011 udzielająca Gminie Działoszyce pozwolenia na budowę w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Niewiatrowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice i Chmielów sieci kanalizacji sanitarnej, wskład której wchodzą: rurociąg tłoczny, rurociąg grawitacyjny, przyłącza, odcinki zewnętrznych instalacji przyłączeniowych do budynków, przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym.

Zobacz również: