INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5

2011-04-14 13:46:37 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5 na wolne stanowisko pracy główny specjalista d/s oświaty w wymiarze ½ etatu w Wydziale Spraw Społecznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan  Witold Cira – zamieszkały w Pińczowie .

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, doświadczenie pracy w oświacie.

Zespół przeprowadził konkurs w formie testu z wiedzy ogólnej funkcjonowania samorządu terytorialnego, znajomości prawa administracyjnego, ustawy o systemie   oświaty.  Zespół   przeprowadził  również  rozmowę   kwalifikacyjną

z praktycznej znajomości kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych i wykorzystanie jej na stanowisku pracy.

Pan Witold Cira uzyskał z testu kwalifikacyjnego 100%, a z rozmowy kwalifikacyjnej 100%. Wykazał się dużym zasobem wiedzy na temat działania samorządu terytorialnego,  kulturą osobistą i komunikatywnością.

 

                                             STAROSTA

 

                                                     mgr Jan Moskwa

 

 

 

 

Zobacz również: