zawiadomienie

2011-04-05 09:04:48 Informacje o środowisku

zawiadomienie

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Gminy Działoszyce o udzielenie pozwolenia na budowę kanalizacji saniatrnej z przyłączami w miejscowościach Niewiatrowice, Chmielów, Działoszyce, Jakubowice, Dziekanowice, Szczotkowice i Pierocice.

Zobacz również: