Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu

2011-03-22 14:15:57 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.) Informuje O wywieszeniu w dniach od 15 marca do 4 kwietnia 2011r.

Starosta  Pińczowski

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

O gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.)

Informuje

O wywieszeniu w dniach od 15 marca do 4 kwietnia 2011r.

wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5

celem podania do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7,

I piętro, pokój nr 5.

Zobacz również: