Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2003-10-10 08:29:15 Zawiadomienia

10.10.2003r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Józefowi Kupczewskiemu zam. 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 16a pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci monitoringu lokalnego w ilości 3 punktów monitorowania (piezometrów) na projektowanej stacji paliw przy ul. Legionistów w Pińczowie. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 30.10.2003r.

Zobacz również: