30.12.2010

2010-12-31 11:42:05 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

Zawiadamia się, ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostaly umieszczone dane, dotyczące wydanych na rzecz Stadniny Koni w Michałowie Sp. z o.o 28-411 Michałów decyzji - pozwoleń wodnoprawnych na:

1.  pobór wody podziemnej ze studni zlokalizowanej na terenie Stadniny Koni w Michałowie,

2. wygaszenie z dniem 31.12.2010r. pozwolenia wodnoprawneg z dnia 07.12.2009 znak RLiO.VII.6223/21/09 na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z częsci terenu nalezącego do Stadniny oraz wydanie nowego pozwolenia na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z całego terenu Stadniny do rowu otwartego na dz. nr 1538/1 majacego ujście do rzeki Mierzawy w km 3+750

Zobacz również: