28.12.2010

2010-12-31 11:35:55 Zawiadomienia

w publicznym dosępie umieszczono

Zawiadamia się, ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostaly umieszczone dane, dotyczące wydanych na rzecz "Wodociagów Pińczowskich" Sp. z o.o ul. Bat. Chlopskich 160, 28-400 Pińczów decyzji - pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody podziemnej z ujęć " Grodzisko", " Siedem Źródeł" w miejscowosci Pińczów oraz z ujęcia w miejscowosci Skowronno Dolne.

Zobacz również: