zawiadomienie

2010-12-29 09:07:22 Informacje o środowisku

zawiadamia się

zawiadamia się, że w "ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Gminy Pińczów z dnia 28 października 2010 roku znak:AB.VI-7351/w/286/10 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Pińczowie przy ul.Kluka na działkach nr ewid.1/3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20/4, 21/1, 21/2, 26/10, 26/11 obręb 12.

Zobacz również: