Informacja dotycząca konkursu

2010-12-16 08:15:17 Aktualności

Informacja dotycząca konkursu

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Referent w Dziale Finansowo - Księgowym została wybrana

Pani Anna Banasik zam. Chruścice

Uzasadnienie wyboru.

Komisja oceniła kandydatów biorąc pod uwagę analizę dokumentów w tym wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Zobacz również: