Zawiadomienie

2010-09-29 10:54:16 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie została zamieszczona decyzja Starosty Pińczowskiego z dnia 28 września 2010 roku Nr AB.VI-7351/209/10 udzielająca SAIN GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCT POLSKA Spółce z o.o. Gliwice ul.Okręż pozwolenia na budowę: hali produkcyjnej bloków gipsowych z wewnętrznymi instalacjami i dwoma silosami do magazynowania gipsu, łącznika w/w hali z zapleczem socjalnym oraz rurociągu transportu pneumatycznego gipsu w miejscowości Chruścice na działcenr ewid.1653.

Zobacz również: