O B W I E S Z C Z E N I E

2010-09-29 10:50:06 Aktualności

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)

STAROSTA PIŃCZOWSKI

 

podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach  do Rady Powiatu w Pińczowie zarządzonych na dzień  21  listopada 2010 roku.

 

 

NUMER OKRĘGU

 

 

GRANICE OKRĘGU

 

LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH
W OKRĘGU

 

1

 

     Miasto i gmina Pińczów

 

 

9

 

 

2

 

     Miasto i gmina Działoszyce

     Gmina Kije

     Gmina Michałów

     Gmina Złota

 

 

 

8

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, przy ul. Zacisze 5, pok. Nr 2.

 

Starosta Pińczowski
/-/ Andrzej Kozera

Zobacz również: