INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE

2010-09-22 15:21:05 Ogłoszenia o naborze

POWIATOWYM W PIŃCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5 na wolne stanowisko pracy samodzielny referent ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Magdalena Gil-Sokołowska – zam.  Pińczów

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, znajomość języka angielskiego oraz staż pracy.

Zespół przeprowadził konkurs w formie testu z wiedzy ogólnej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym.   Zespół   przeprowadził  również test ze znajomości języka angielskiego oraz  rozmowę   kwalifikacyjną z praktycznych umiejętności opisu teczki aktowej, napisania pisma, sporządzenia protokołu.

Pani Magdalena Gil-Sokołowska uzyskała z testu kwalifikacyjnego 100%,  testu z języka angielskiego 90% a z rozmowy kwalifikacyjnej 100%. Wykazała się dużym zasobem wiedzy na temat działania samorządu terytorialnego,  kulturą osobistą i komunikatywnością.

 

                                                  

Zobacz również: