Zawiadomienie

2010-09-13 13:49:44 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony SAIN GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCT POLSA Społka z o.o. Fabryka RIGIPS STAWIANY Szarbków 73 wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę hali produkcyjnej bloków gipsowych wraz z łącznikiem w/w hali z zapleczem socjalnym oraz doprowadzeniem gipsu z istniejacego silosu w miejscowości Chruścice na działcenr ewid.1653.

Zobacz również: