18.06.2010

2010-07-20 13:13:21 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się, że w ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tutejsze Starostwo - zostały zamieszczone dane, dotyczace wydanego na rzecz  Gminy Kije pozwolenia wodnoprawnego na  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez wylot W-1 do projektowanego rowu na dz. nr 600/12 w m. Kije, następnie  kolektorem krytym , wylotem W-2 do rowu zlokalizowanego na dz. nr 194/2 w m. Lipnik gm. Kije.

Zobacz również: