28.04.2010

2010-07-20 13:02:37 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się, ze w ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonej  przez tut. Starostwo - zostały zamieszczone dane, dotyczace na rzecz  Wodociagów Pińczowskich Sp.z o.o, wydanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  oczyszczonych ściekow deszczowych  z obszaru sze ściu zlewni miasta pinczowa do Starorzecza rzeki Nidy poprzez osiem wylotów oraz wygaszenie z dniem zgłoszenia zakończenia przebudowy sieci kanalizacyjnej miasta Pińczowa pozwolenia udzielonego decyzja Starosty Pinczowskiego w dni 22.03.2010 znak: RLiO.VII.6223/6/00

Zobacz również: