Informacja dotycząca konkursu na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta

2010-07-02 11:31:46 Aktualności

Informacja na temat konkursu na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta

Protokół

z przeprowadzonego naboru kandydatów  na stanowisko Doradcy  Zawodowego  - stażysty z dnia 01.07.2010 roku

Komisja w składzie:
1. Kierownik Dz. Org. Adm. Pan  M. Galus / przewodniczący Komisji/
2. Kierownik Dz. Rynku Pracy Pani  Ewa Kasprzyk /członek  Komisji/
3 .Doradca Zawodowy II - go stopnia Pani A. Wesołowska / członek Komisji/.
4. Inspektor Powiatowy Pani U. Nastalska / członek Komisji/.


Do konkursu przystąpiły 3 osoby :
1. P. Anna Bryla zam. Pińczów
2. P. Magdalena Gil-Sokolowska zam. Pińczów
3. P. Malgorzta  Włodarska zam. Pińczów

Komisja po otwarciu kopert przeanalizowała  poziom wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze  i stwierdziła że wszystkie 3 osoby nie spełniają  kryteriów i nie zostały zakwalifikowane  do następnego  etapu rekrutacji, nie spełniając wymagań  zawartych w ogłoszeniu.  

Podpisy Komisji :

1. Kier. Dz. Org. Adm.  P. M. Galus
2.  Kier. Dz. Rynku Pracy P . E. Kasprzyk
3.  Doradca Zawodowy II - go stopnia  A. Wesołowska
4.  Inspektor powiatowy U. Nastalska .

 

Zobacz również: