Zawiadomienie

2010-05-19 13:53:10 Aktualności

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tutejsze Starostwo - zostały zamieszczone dane, dotyczące wydanej na rzecz Pana Tomasza Szczęsnego zam.Złota 149 decyzji o pozwoleniu na budowę chlewni o obsadzie 163,6 DJP oraz przebudowę odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, kolidującej z projektowaną chlewnią, przewidzianych do realizacji w miejscowości Złota na działce nr ewid.663

Zobacz również: