zawiadomienie

2010-05-04 09:15:52 Zawiadomienia

zawiadomienie

zawiadamia się, że w Ewidencji Danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tutejsze Starostwo - zostały umieszczone dane dotyczące wniosku złożonego przez Pana Tomasza Szczęsnego zam.Złota 149 w sprawie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (chlewni o obsadzie 163,6 DJP) oraz przebudowę linii elektroenertycznej napowietrznej 15kV w miejscowości Złota na działce nr ewid.663.

Zobacz również: