INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE

2010-02-17 11:21:08 Ogłoszenia o naborze

POWIATOWYM W PIŃCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5 na wolne stanowisko pracy samodzielny referent ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Chałuda Joanna – zam.  Jakubowice .

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, staż pracy w administracji publicznej.

Zespół przeprowadził konkurs w formie testu z wiedzy ogólnej funkcjonowania samorządu terytorialnego, ogólnej znajomości ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego.   Zespół   przeprowadził  również  rozmowę   kwalifikacyjną

z praktycznej znajomości ustawy o ochronie danych osobowych i wykorzystanie jej na stanowisku pracy oraz znajomości obsługi komputera .

Pani Joanna Chałuda uzyskała z testu kwalifikacyjnego 97,5%, a z rozmowy kwalifikacyjnej 100%. Wykazała się dużym zasobem wiedzy na temat działania samorządu terytorialnego,  kulturą osobistą i komunikatywnością.  

                                               

                                                                      

 

 

Zobacz również: