OGŁOSZENIE DOTRYCZĄCE DZIERŻAWY

2009-11-13 13:13:05 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat rolnych nieruchomości gruntowych na terenie Powiatu Pińczowskiego, będących we władaniu Skarbu Państwa, stosownie do wywieszonego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie

OGŁOSZENIE

 

 

            Podaje się do publicznej wiadomości, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat rolnych nieruchomości gruntowych na terenie Powiatu Pińczowskiego, będących we władaniu Skarbu Państwa, stosownie do wywieszonego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie wykazu nieruchomości w okresie 6.10.2009 – 28.10.2009r., odbędzie się dnia 26.11.2009r od godziny 9.00 dla działek

 

- godz. 9.00 działka nr 194/3 poł. w Brzeście o pow. 2000 m²

- godz. 9.15 działka nr 198/1 poł. Brzeście o pow.1410 m²

- godz. 9.30 działka nr 972 poł. Brzeście o pow. 400 m²

- godz. 9.45 działka nr 982 poł. Brzeście o pow. 600 m²

- godz. 10.00 działka nr 983/1 poł. Brzeście o pow. 4300 m²

- godz. 10.15 działka nr 289/1 poł. Grochowiska o pow. 3463 m²

- godz. 10.30 działka nr 25 poł. Zawarża o pow. 2400 m²

- godz. 10.45 działka nr 27 poł. Zawarża o pow. 1100 m²

- godz. 11.00 działka nr 148/1 poł. Zawarża o pow.600 m²

- godz. 11.15 działka nr 148/2 poł. Zawarża o pow.4200 m²

- godz. 11.30 działka nr 148/3 poł. Zawarża o pow.600 m²

- godz. 11.45 działka nr 50/6 poł. Skowronno Dolne o pow.2100 m²

- godz. 12.00 działka nr 524 poł. Chwałowice o pow.3400 m²

- godz. 12.15 działka nr 586 poł. Chwałowice o pow.2200 m²

- godz. 12.15 działka nr 332 poł. Chwałowice o pow.7200 m²

 

OGŁOSZENIE

 

 

            Podaje się do publicznej wiadomości, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat rolnych nieruchomości gruntowych na terenie Powiatu Pińczowskiego, będących we władaniu Skarbu Państwa, stosownie do wywieszonego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie wykazu nieruchomości w okresie 6.10.2009 – 28.10.2009r., odbędzie się dnia 27.11.2009r od godziny 9.00 dla działek

 

 

 

- godz. 9.00 działka nr 45 poł. w Pińczów obr. 12 o pow. 5000 m²

- godz. 9.15 działka nr 461 poł. Pińczów obr. 13 o pow.2000 m²

- godz. 9.30 działka nr 146/1 poł. Pińczów obr.5 o pow. 197 m²

- godz. 9.45 działka nr 10 poł. Pińczów obr. 3 o pow. 4330 m²

- godz. 10.00 działka nr 75/2 poł. m. Działoszyce o pow.1503 m²

- godz. 10.15 działka nr 108 poł. m. Działoszyce o pow. 1528 m²

- godz. 10.30 działka nr 111 poł. m. Działoszyce o pow. 7816 m²

- godz. 10.45 działka nr 604 poł. m. Działoszyce o pow. 559 m²

- godz. 11.00 działka nr 639 poł. m. Działoszyce o pow.179 m²

- godz. 11.15 działka nr 731/3 poł. m. Działoszyce o pow.51 m²

 

Przetarg odbędzie się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, pokój nr 5.

 

Zobacz również: