ZAKOŃCZENIE I PRZETARGU USTNEGO

2009-05-11 08:44:50 Zawiadomienia

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie, przy ul.Marszałka Piłsudskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr. 7/3 o pow. 0.0223 ha i 7/7 o pow. 0,0311 ha (łączna pow. 0.0534 ha)

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr. 7/3 o pow. 0.0223 ha i 7/7 o pow. 0,0311 ha (łączna pow. 0.0534 ha). W wyniku przetargu wyłoniono zwyciązcę Pana Marka Porębskiego zamieszkałego ul.Żwirki i Wigury 57A, 02-091 Warszawa.

Zobacz również: